Nowy katalog elektroniczny Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek
dostępny jest pod adresem: katalog.multibiblioteka.waw.pl